Nyhetsbrev


Här hittar du information som berör alla boende på Vanadisvägen 4.

Tekniska fel i fastigheten
Vid tekniska fel inom vår fastighet kontaktar ni styrelsen via e-post; styrelsen@munin39.se.. Det går även bra att lämna ett meddelande i föreningens brevlåda i entrén. Om felet inte är akut åtgärdas detta normalt inom 14 dagar.     Vid akuta fel i fastigheten kan Dygnet Fastighetsjour AB kontaktas på telefonnummer 08-18 60 00.     Vid akut fel på hissen ska Thyssen Krupp kontaktas på telefonnummer 0200-88 78 78.     Observera dock att jouråtgärder innebär stora extra avgifter/kostnader för föreningen, varför dessa bör undvikas i möjligast mån.

Tekniska fel i lägenheten Bostadsrättsinnehavare
Vid tekniska fel eller eget underhåll inom er lägenhet bekostar ni dessa åtgärder själva.  Om ni tar hjälp av förenings fastighetsskötare för underhåll eller övriga reparationer av er lägenhet så bekostar ni även detta själva.

Hyresgäster
Som hyresgäst har ni tillgång till avhjälpande av tekniska fel inom er lägenhet.  Felanmälan sker till styrelsen antingen via mejl eller via föreningens brevlåda.    Kontakt med styrelsen  Styrelsen nås via e-post; styrelsen@munin39.se. Det går också bra att lämna ett meddelande i föreningens brevlåda i entrén.

Låssmed
Vid behov av låssmed kan ni kontakta Storstadens Lås (dygnet runt service) på telefonnummer 08 – 21 21 21.

Grovsopor
Som ett led i att hålla nere kostnaderna har föreningen inte någon grovsophämtning.     Grovsopor ska därför lämnas på följande ställen;     Glas, papper, kartong, plast  på återvinningsstationen på Frejgatan. För övriga typer av sopor besök www.stockholm.se Klimat & Miljö

Inflyttning
Vid inflyttning i lägenheten bör du meddela styrelsen ditt namn som du vill att det skall skrivas på brevlåda. För att styrelsen lätt skall kunna nå dig ber vi det att meddela ditt fasta- och mobiltelefonnummer samt e-post adress. Dessa uppgifter skickar du till styrelsen@munin39.se. Meddela gärna i fall några av dessa uppgifter ändras. I fall du önskar att betala din månadsavgift via autogiro så ska du kontakta föreningens ekonomiska förvaltare (se nedan).

Utflyttning
Var vänlig och meddela styrelsen via ett e-post styrelsen@munin39.se ifall du avser att avyttra din lägenhet. När du har hittat en köpare så måste denna godkännas av styrelsen för att bli medlem i bostadsrättsföreningen. Skicka namn (eller be mäklaren att skicka dessa) och personnummer samt tänkt på den potentiella köparen till styrelsens e-post adress.     Nycklar till fastigheten och lägenhetspärmen överlämnas ifrån säljare till köpare. Meddela även portkod samt vart källar och cykelförråd finns.

Ekonomisk förvaltning
MBF Mälardalen sköter föreningens ekonomiska förvaltning. Detta omfattar bland annat hantering av månadsavgifter, hyror, budget och årsredovisning samt även administration i samband med lägenhetsförsäljningar. MBF Mälardalen har följande kontaktinformation.  MBF Mälardalen Källgatan 14, 722 11 VÄSTERÅS Växel: 021 – 40 33 00 Telefax: 021 – 40 33 29 E-post: info@mbf.se

Ordningsregler för tvättstugan

 • Tvättstugan får bara användas av medlemmar i Brf Munin 39.
 • Varje tvättpass är tre timmar. Det är viktigt att vi respekterar tvättiderna så ingen annan blir utan sin tvättid
 • Tvättid är den tid som anges vid bokning. Till tvättiden tillkommer 40 minuter för torkning dvs användning av torkskåp och torktumlare.
 • Bokning sker med bokningsnyckel i tvättstugan.
 • Du får boka hur många tvättpass i veckan som Du själv vill, men bara ett i taget. Undvik att boka fler än två tvättpass efter varandra samma dag.
 • Tvättid som Du vet inte kommer att kunna utnyttjas bör snarast avbokas
 • Tvätt och torkning av tvätt kan ske mellan 22:00-07:00. Denna tid kan dock Ej bokas på bokningstavlan och den som har sista tvättpasset på kvällen har förtur till detta nya “sk. nattpasset “.
 • Har Du inte börjat använda tvättstugan inom en timme så är det fritt fram för andra medlemmar att överta det tvättpasset. Om Du avser att börja tvätta lite senare måste du sätta upp en lapp,  (t.ex. ”kommer kl 14.30”). I annat fall riskerar Du att andra medlemmar övertar det tvättpasset vilket dom har all rätt till.
 • Var rädd om våra gemensamma maskiner och annan utrustning. Tänk på att alla reparationskostnader ändå hamnar på Våra hyror (avgifter) i slutänden.
 • Det är inte tillåtet att tvätta mattor i våra nuvarande maskiner.
 • Det är absolut förbjudet att färga tvätt i föreningens maskiner.
 • Anmäl fel, skador och andra problem till tekniska förvaltningen, se uppgifter i portuppgången. Lägg också en lapp i brevlådan i porten. Sätt gärna upp en lapp på felanmäld maskin.
 • Lämna tvättstugan i det skick som Du själv vill ha den när Du ska tvätta! Torka av ovanpå maskinerna, skölj bort tvättmedelsrester i facken, torka av golven och glöm för allt i världen inte bort tumlarluddet. Det är allas vårt gemensamma ansvar att vid behov städa i tvättstugorna.

Kabel TV
Kabel TV tillhandahålls via Com Hem där Föreningen har ett tjänst på grundutbudet, se mera information om programutbud på deras hemsida, http://www.comhem.se. Varje lägenhetsinnehavare kan själva beställa tilläggskanaler som faktureras direkt till lägenhetsinnehavaren.     I fall du har problem med din kabel TV tjänst så kontaktar Ni Com Hem direkt, telefon 0771-55 00 00 eller per E-post, kundservice@comhem.com

Internet och fast telefoni
Föreningen har en tjänst (sk Gruppabonnemang) via BredbandsBolaget avseende Internet och fast telefoni tjänst till varje lägenhet. Detta innebär att alla bostadsrätter i föreningen är ansluta till denna tjänst. Tjänsten ger en Internetaccess om 10 Mbit upp- och 100 Mbit nedladdningskapacitet samt en fast telefonitjänst. Samtalsavgifter tillkommer och faktureras direkt ifrån Bredbandsbolaget till respektive bostadsrättsinnehavare.     I fall Ni har frågor, beställningar (t.ex telefoni box) eller problem så besvaras dessa av BredbandsBolaget på www.bredbandsbolaget.se eller 020-71 00 70 (Internet) eller 020-120 00 70 (Telefoni).