Avgift införd för andrahandsuthyrning

Efter att ha klubbat igenom en stadgeändring våren 2015 tar föreningen nu ut en avgift för de som hyr ut sin lägenhet i andra hand. Avgiften utgör 10% av ett prisbasbelopp, vilket i dagsläget är cirka 4300 kr per år.