Mäklarinformation

Brf Munin 39 äger ett bostadshus som byggdes 1929. Föreningen upplåter 31 bostadslägenheter med bostadsrätt och 1 med hyresrätt samt 2 lokaler med hyresrätt.
www.munin39.se/dokument finns allmän information om föreningen, kontaktuppgifter, årsredovisning, stadgar samt protokoll på uppmätta lägenhetsytor.

Vanliga frågor och svar 

Tillåts jur. person?
–    Nej

Tillåts delat ägande, föräldrar/barn även om föräldrar inte bor i bostaden? Detta om finansiering för köpare skulle vara beroende av att en förälder går in som borgensman.
–    Ja, om de bor där dvs är skrivna på adressen. Se föreningens stadgar §2-3 för mer information.

Ingår förråd i samtliga lägenheter och är det källar- resp vindsförråd?
–    Ja, källarförråd

Har det skett några renoveringar de senaste 15 åren, om ja, vilka och när?
–    Ja, hela huset totalrenoverades av HSB med start 2002 . Stammar och elstigar byttes. Fasad och tak renoverades. Portik och balkonger byggdes. Förgården anlades av föreningen år 2008. Fönster mot innergården och vädringsbalkonger i trapphuset renoverades sommaren 2012. Rännan framför fastigheten renoverades 2012.

När byttes stammar i fastigheten?
–    2002

Om kommande reparationer ska ske vilka är dessa, när ska de och hur ska dessa finansieras? 
– Föreningen har en underhållsplan för kommande 10 år. Utifrån denna avsätts medel varje år i budget.  Skicket på fastigheten bedöms som gott och endast mindre insatser finns med i underhållsplanen såsom ommålning yttertak (2015), ommålning fönster mot gatan (2016) samt ommålning trapphus (2018).

Vad ingår i månadsavgiften?
–    Värme och vatten ingår. Kabel-TV (Com hem) bredband samt fast IP-telefoni (Telenor) är något som vi har förhandlat fram för hela föreningen och läggs ovanpå avgiften (obligatorisk).

Vilket år bildades föreningen?
–    År 2004. Fastigheten såldes av HSB. Föreningen är en äkta bostadsrättsförening.

Vet du om det finns några byggplaner i området och i så fall vilka?
–    Norra länken, Norrtull –    Citybanan, Odenplan  – Hagastan

Finns det några garage/parkeringsplatser i föreningen , eventuell kötid och pris?
–    Föreningen innehar totalt 6 st P-platser som hyrs ut på långtid till lokalhyresgästerna. Det finns ett av Stockholms största parkeringsgarage under fastigheten (Europark) och ett annat större parkeringsgarage i kvarteret bredvid (Q-park).

Har föreningen några hyreslokaler och vilken verksamhet bedrivs där?
–    Föreningen har 2 st hyreslokaler.  En butik som hyrs ut på långtidskontrakt till Shurgard och en lager-/kontorslokal till FHR Parts. Vidare har föreningen i dagsläget en hyresrätt som uthyres. Vidare hyrs plats ut på föreningens fasad och uppfart för ljuslådor och reklam för verksamheten i garaget. 

Vilka gemensamhetsutrymmen finns i föreningen?
–    Tvättstuga, cykelrum i gatuplan (mot årsavgift på 200 kr) , soprum (endast hushållssopor).

Vilken slags ventilation finns i föreningen?
–    Mekanisk frånluft med fasadfönsterventiler

Vilken slags uppvärmning finns i föreningen? 
–    (Vattenburen) fjärrvärme.

Vem sköter trappstädning?
–  Föreningen har anlitat en städfirma som städar trapphus, hiss och 
tvättstuga varje vecka. Städfirman byter även glödlampor i trapphus vid behov.

Vem sköter ekonomi respektive teknisk förvaltning?
–  MBF sköter ekonomisk förvaltning åt oss.
Föreningen har ingen teknisk förvaltare. Istället anlitas hantverkare vid behov samt avtal finns med dygnet-runt-jour.

Vem debiterar ni överlåtelseavgiften och hur stort är beloppet?
–    Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren och pantsättningsavgift av pantsättaren, enligt föreningens stadgar §4.

Vart skickas medlemsansökan?
–    Föreningens förvaltare: MBF, Källgatan 14, 722 11 Västerås.

Finns planer på avgiftshöjningar/sänkningar och i så fall hur mycket och när?
–    Diskuteras årligen i styrelsen.

Mer information
Kontakta styrelsen@munin39.se